O Festivalu

Zlatý voči jsou filmovým festivalem představujícím filmovou tvorbu studentů teorie audiovize. Je pořádán každoročně katedrou Filmových studií FF UK. Organizační strukturu tvoří posluchači katedry ve spolupráci s pedagogickým vedením KFS. První ročník festivalu se uskutečnil již v roce 1988. Každoročně se Zlatý voči konají od roku 2003.

Festival se koná pravidelně na konci letního semestru (v květnu). Má za cíl upozorňovat na praktickou stránku studia filmové teorie a podnítit debaty nad různými přístupy k AV médiu. Program festivalu tvoří nespecializované filmy vysokoškolských studentů, kteří studují (či studovali) na jedné z audiovizuálně teoretických kateder. V České republice tak do programu mohou přispět studenti z KFS FF UK, Ústav filmu a dějin filmu a audiovizuálních studií FF MU, katedry Filmových studií FF UP v Olomouci a Centra audiovizuálních studií FAMU. Do programu jsou však stejně tak přijímány i snímky od studentů zahraničních univerzit se zaměřením na teorie audiovize.

Soutěžní filmy vybírá programové oddělení festivalu. Do soutěže jsou přijímány filmy pod 20 minut.

Hlavní festivalovou cenou jsou Zlatý voči, vedlejší ceny jsou: Objektiv Chrise Markera (za dokumentární přínos), Poškrábaný brejle Kurta Krena (za přínos avantgardní) a divácká cena Percepční voko publika. Výherce prvních třech cen vybírá porota složená ze studentů oborů umělecké praxe (film a audiovizuální tvorba obecně, výtvarné umění, divadlo) nebo výrazní mladí tvůrci. Její členové se rovněž podílejí na doprovodném programu formou výstav, performancí či projekcí. Tato koncepce vznikla až pro letošní festival (Zlatý voči 2019). V minulosti byla porota většinou složena z kombinace akademiků a filmových profesionálů.

Počínaje rokem 2019 také Zlatý voči navázali spolupráci s podobně zaměřeným slovinským festivalem Filofest. Na tomto ročníku rovněž spolupracujeme s Vysokou školou kreativní komunikace, jejíž studenti jsou mimo jiné autory letošního vizuálu festivalu. Doufáme, že v budoucnu budeme nadále rozvíjet nejen tato partnerství, ale i kontakt s jinými iniciativami studentů teorie audiovize.