Ceny

Festival Zlatý voči se vyznačuje velkou rozmanitostí ocenění udělovaných v rámci jednotlivých ročníků. Někdy šlo pouze o transformace cen předchozích, jindy o kategorie zcela nové.

Festivalové porotě byla v tomto směru vždy ponechána relativně vysoká míra svobody, a tak každým rokem přibývaly ceny nové a jiné zanikaly. Tím se eliminoval možný problém, kdy existovala škatulka ceny, ale na festivalu se nepromítal snímek, který by se do dané škatulky „vešel“. Rovněž tím vynikala osobitost každé poroty, která aplikovala své teoretické povědomí do názvů jednotlivých cen a v podstatě je „ušila na míru“ promítnutým filmům. Následující rozdělení ocenění „tradičních“ a „zvláštních“ bylo však nutné ustálit a určit konstantní počet cen, jež porota v rámci festivalu může ocenit. Zde jsou jejich názvy i s kratším popiskem jejich významu. Dále také dochází k udělení cen, na které si osobují právo spřátelené festivaly (Sokolovo voko – cena spřáteleného festivalu Film Sokolov).

Tradičně udělovaná ocenění v rámci festivalu ZLATÝ VOČI

Zlatý voči – od roku 1988; hlavní cena festivalu (původní návrh – David Černý a Martin Mička)

Objektiv Chrise Markera (dříve Růžový brejle) – od roku 1994;

Poškrábaný brejle Kurta Krena – od roku 1998; cena za avantgardní přínos

Percepční voko publika – od roku 2009; divácky nejúspěšnější snímek